Gökkuşağı Derneği ProjelerimizDerneğimiz Tarafından Yürütülen Mültecilere Yönelik Proje Çalışma Alanlarımız

1.Koruma

ECHO ve BPRM tarafından finanse edilen projeler kapsamında Adıyaman’a gelen mültecilere temel ihtiyaç desteği ve hak ve hizmetlere erişim konularında hizmet sunulmaktadır. Bu kapsamda ihtiyaç sahiplerine soba, battaniye, halı, mutfak setleri, hijyen kitleri, eğitim kitleri, kışlık giysiler ve botlar gibi pek çok ürünle destekler verilebilmektedir.

Bireysel Koruma ve Vaka Yönetimi

Mültecilere yönelik bireysel koruma çalışmalarımızda Adıyaman’daki mültecilerin güvenlik, onur ve haklarına saygı göstererek hak ve sorumluluklarının farkına varmaları ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kendilerine sunduğu hizmetlere erişimleri konusunda destek sağlanmaktadır.

Mültecilerin sahip olduğu haklar konusunda farkındalık oluşturmak, sunulan hizmetlerden etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda temel haklara erişim bilgilendirme toplantıları ve bilgilendirme amaçlı aile ziyaretleri yapılmaktadır. Sağlık, nüfus kaydı, oturma izni işlemleri, evlilik, eğitim kurumlarına kayıt, hukuki danışmanlık, psikolojik destek ve benzeri hizmetler hakkında birebir görüşmelerle bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bu hizmetlere erişimde karşılaşılan sorunlar doğrudan takip veya ilgili kurumlara yönlendirmeyle çözülmektedir. Sosyal Hizmet Merkezleri ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı başta olmak üzere kamu kurumları, belediyeler, STK’lar ve diğer hizmet sağlayıcılarla işbirliği içinde ihtiyaçlara dair yerinden takip yapılarak çalışmalar yürütülmektedir.

Bu çalışmalarımız kapsamında 2018 yılından bu yana yaklaşık 12.700 mülteci ile saha çalışmaları yapılarak bunlardan 1.600 civarında kişiye bireysel koruma desteği (IPA) ve vaka yönetimi (CM) desteği sağlanmıştır.

2.Bilgilendirme ve Farkındalık Oturumları

Mültecilerin yararlanabileceği hizmetlerden ve bu hizmetlere nasıl erişebileceklerinden haberdar olmaları için mültecilerin yoğun olarak yaşadığı ilçe ve mahaller belirlenerek ihtiyaç tespiti çalışmaları yapılmaktadır. Sahadan aldığımız veriler doğrultusunda belirlenen konu ve içeriklerle ilgili düzenlenen oturumlar, alanında uzman kişilerle yürütülmektedir.

2018 yılından itibaren Gerçekleştirilen 8 Bilgilendirme ve Farkındalık Oturumuna Katılan Sığınmacı Sayısı Toplam 204’tür.

3.Psiko-Sosyal Destek Koruma Merkezi

Okul dışı kalmış, Akran Zorbalığına maruz kalmış ve/veya Psiko-sosyal desteğe ihtiyaç duyan dezavantajlı çocuk mültecilerin sosyal yaşama uyumunu destekleyerek, onları örgün eğitim sistemine kazandırmaya ve kendini tanıyan, iletişim becerisi güçlü ve geleceğe daha emin adımlar atan birer birey olmalarını sağlamaya yönelik eğitsel oyunlar, fiziksel aktiviteler ve çeşitli etkinler düzenliyoruz.

4.Ebeveyn/Bakıcı Oturumları

Eğitimin önemini ve hayatın her anında eğitimin devam ettiği bilincini kazandırmak amacıyla Koruma Merkezi etkinliklerimize katılan çocuk mültecilerin ebeveynlerine Ebeveyn/Bakıcı oturumları düzenliyoruz. Her bir katılımcımıza 10 ayrı modül uygulayarak bu oturumlarda aile-çocuk arasında iletişimi kuvvetlendirecek, çocuğun psikolojik ve zihinsel dünyasını güçlendirmeyi destekleyecek önerilerimizi paylaşıyoruz.

2018 yılından itibaren düzenlenen Ebeveyn/Bakıcı Oturumlarına toplam 135 ebeveynimiz katılmıştır

5.Kapasite Geliştirme

Derneğimiz ortaklığını yürüttüğü projeler ile Adıyaman’daki mültecilerin, Bireysel Koruma ve Vaka Yönetimi hizmetlerinden faydalanırken aynı zamanda, dil kurslarına, sosyal aktivitelere ve kapasitelerini geliştirmeye yönelik kurslara, meslek kurslarına katılmaları için uygun zemin hazırlıyor. Mülteciler, Yerel halk ve kendileri arasında insancıl iletişim kanalları tahsis etmeyi amaçlayan bu aktivitelere katılarak tek bir noktadan birden fazla hizmete ulaşabiliyor. Aynı zamanda beceriye dönüştürdükleri bu mesleki eğitimler sonucunda ekonomik bir gelir elde etmelerini sağlıyoruz.

Gökkuşağı Derneği Olarak Mültecilere Yönelik Yürüttüğümüz Projeler Kapsamında Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilere ve Uluslararası Koruma Başvuru Sahiplerine, Ülkemize Sığınan Göçmenlere Aşağıdaki Konularda Desteklerimiz olmaktadır.

 • Bilgilendirme toplantıları, hukuki danışmanlık ve psikolojik destek hizmetleri;
 • Tercümanlık hizmeti,
 • Kamu kurumlarına ve hastanelere yönlendirme ve refakat,
 • Mültecilerin yararlanabileceği hak ve hizmetler konusunda, hizmet sağlayan kurumlara yönlendirme,
 • Psiko-Sosyal Destek Koruma Merkezi ile dezavantajlı çocuk mültecilerin örgün eğitime katılmalarını sağlamak, öğrenim başarılarını desteklemek, sosyal uyuma yönelik çalışmalar yürütmek,
 • Temel ihtiyaç desteği,
 • Suriyeli olmayan mültecilere Türkçe dil kursu,
 • Suriyeli olmayan mültecilere mesleki eğitim kursu.

Bize Ulaşabilirsiniz:

İLETİŞİM:

GÖKKUŞAĞI DERNEĞİ

Kapcami Mah. 19 Mayıs Sok. No:2/2  ADIYAMAN

Web Sitesi: www.gokder.net

E-Posta: gokkusagi02@hotmail.com

 

PROJELERİMİZ

 A) Devam Eden Projeler:

1. TC Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Mülteciler için Acil Koruma ve Dayanıklılığı Geliştirme

Donör;                                    ECHO (Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım)

Proje Bütçesi;                         2.198,433 TL

Amacı;                                    En savunmasız bireylerin korunma ihtiyaçlarına onurlu ve uygun destekler aracılığıyla hitap ederek Türkiye'deki mülteciler için koruyucu bir ortam oluşturulmasına katkıda bulunmak.

Özel hedef

En savunmasız mültecilerin, temel ve koruma hizmetlerine erişim kapasitelerini ve kişisel dayanıklılıklarını oluşturma kapasitelerini arttırarak, korunma risklerine maruz kalmalarını azaltmak.

 

2. Türkiye’nin Güneydoğusundaki Suriyeli Olmayan Mültecilere Koruma, Geçim Kaynakları ve Sosyal Entegrasyon Desteği

Tarih:                                     2019-2020

Projenin Uygulandığı Yer;    Adıyaman Merkez ve İlçeler

Proje Bütçesi;                        765,680 TL

Amacı;                                    En savunmasız bireylerin korunma ihtiyaçlarına onurlu ve uygun destekler aracılığıyla hitap ederek Türkiye'deki mülteciler için koruyucu bir ortam oluşturulmasına katkıda bulunmak.

Özel hedef

Mültecilere verilecek Türkçe dil eğitimi ve mesleki eğitimlerle iş bulma imkanlarını artırmak.

 

B) Biten Projeler:

1. Engellilerin Sosyal Katılımı İçin Ortak İrade

 

Tarih:                                                2008-2009

Projenin Uygulandığı Yer;           Adıyaman

Finansman Sağlayan Kuruluş:    Merkezi Finans İhale Birimi

Projedeki Rol;                                 Proje Sahibi

Proje Bütçesi;                                 24.000 Euro

Amacı;                                              Engelli bireylerin toplumsal katılımının güçlendirilmesi için;

              a) Sivil toplumun inisiyatif almasını sağlamak,

b) Engelli ailelerinin psikososyal ve eğitsel rehabilitasyonuna destek sağlamak

  

 1. Sürdürülebilir Sanat Hareketliliği (ASAP)

 

Tarih:                                                2009-2010

Projenin Uygulandığı Yer;           Adıyaman – Hollanda, Fransa, Polonya ve Romanya

Finansman Sağlayan Kuruluş:    Ulusal Ajans

Projedeki Rol;                                 Proje Sahibi

Proje Bütçesi;                                25.000 EURO

Amacı;                                              Yerel el sanatları ile ilimizi ve ülkemizi tanıtmak, sürdürülebilir sanat hareketliliği yoluyla farklı kültürlerin birbirini                                                                        tanımalarına olanak sağlamak.

  

 1. Eski Doğudan Yeni Doğuya Yeniden Bilgi Toplumu İçin Okuma Atölyesi

 

Tarih:                                                2010-2011

Projenin Uygulandığı Yer;           Adıyaman

Projedeki Rol;                                 Proje Sahibi

Finansman Sağlayan Kuruluş:    SODES

Proje Bütçesi;                                25.000TL

Amacı;                                              İnsanımızın kültürel gelişimine pozitif katkıda bulunmak için; Gençlerimize okuma alışkanlığı kazandırmak, Okuyan,                                                                    düşünen ve yazan üretken insanı oluşturmaktır.

 

 1. Ağır Ve Tehlikeli İşlerde Çalışanların İş Güvenliği

 

Tarih:                                                2012-2013

Projenin Uygulandığı Yer;           Adıyaman -İspanya

Finans Sağlayan Kuruluş:             Ulusal Ajans

Projedeki Rol;                                 Proje Ortağı

Proje Bütçesi;                                 30.000 EURO

Amacı;                                              İş güvenliği konusunda bilinçlendirme ve bilgilendirmelerde bulunmak.

İş kazalarının önlenmesi ve iş güvenliği konularında farklı uygulamaları ve yapılan çalışmaları yerinde görmek

 

 1. Bilgi Ve Gençlik Merkezi

 Tarih:                                                2013-2014

Projenin Uygulandığı Yer;           Adıyaman

Projedeki Rol;                                 Proje Sahibi

Finans Sağlayan Kuruluş:             İpekyolu Kalkınma Ajansı

Proje Bütçesi;                                30.000 TL

Amacı;                                              Bilgi ve gençlik merkezi için sunulan proje ilimiz Bahçecik Mahallesinde yaşayan sosyoekonomik durumu düşük olan gençlerin sosyal gelişimlerini desteklemek, aileleri ve çevreleri ile yaşadıkları uyumsuzlukları ve çatışmaları azaltmak, sosyal dışlanmışlıkları gidermek ve kendilerini toplumun ve ülkenin önemli bir parçası olarak görmelerine yardımcı olarak sosyal uyumu arttırmak amaçlamaktır.

  

 1. Usta Çınarların İzinde

Tarih:                                                2013-2014

Projenin Uygulandığı Yer:           Adıyaman-Ankara-İstanbul-Konya

Projedeki Rol;                                 Proje sahibi

Finans Sağlayan Kuruluş:             Gençlik ve Spor Bakanlığı

Proje Bütçesi;                                 143.000TL

Amacı;                                              Usta çınarların izinde projesi gençleri zihinsel, fiziksel ve duygusal bir yolculuğa çıkarmayı böylelikle kültür ve medeniyet dünyamızın önemli kişiliklerini tanıtarak gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemeyi, sosyal uyumlarını güçlendirmeyi, yaşadıkları topluma aidiyet duygularını geliştirmeyi ve gençlerin potansiyellerini gerçekleştirmelerine imkan sağlamayı amaçlamaktır.

  

 1. Şehir Ve Medeniyet

 Tarih:                                                2015-2016

Projenin Uygulandığı yer:           Adıyaman-Bursa-İstanbul

Projedeki Rol;                                 Proje sahibi

Finans Sağlayan Kuruluş:             Gençlik ve Spor Bakanlığı

Proje Bütçesi;                                 60.000TL

Amacı;                                              Şehir ve medeniyet projesi gençlerimizi kültür ve değerlerimizle buluşturmayı, onlara tarih bilinci ve medeniyet perspektifi kazandırmayı böylelikle evrensel ve insani değerlere sahip, milli ve manevi değerlere bağlı, genç bir neslin yetişmesine katkı sunmayı amaçlamaktır.

 

 1. Şehir Akademi

 Tarih:                                                2016 – 2019

Projenin Uygulandığı Yer;           Adıyaman

Finans Desteği Veren Kurumlar:Gökkuşağı Derneği, Eğitimciler Birliği Sendikası, İlim Yayma Cemiyeti, Adıyaman Belediyesi

Projedeki Rol;                                 Proje Sahibi

Proje Ortakları:                               Gökkuşağı Derneği, Hayat Vakfı Adıyaman Temsilciliği, İlim Yayma Cemiyeti Adıyaman Temsilciliği, MTTB Adıyaman Temsilciliği, Eğitimciler Birliği Sendikası Adıyaman Şubesi, Genç Memur Sen Adıyaman Şubesi, Yeşilay Adıyaman Temsilciliği,

Proje Bütçesi;                                 

Amacı;                                              İnsanlığın ortak birikiminden yola çıkarak bugünü anlamayı ve yarını inşa etmeyi kendisine amaç edinen Şehir Akademi; seminerler, buluşmalar, kitap sunumları, atölye çalışmaları ve yuvarlak masa toplantılarıyla bilgi ve düşüncenin bütün renk ve unsurlarını derinliğine araştırmayı, tarihsel gerçekliğimizi mercek altına almayı, bugünkü dünya gerçekliğini irdeleyip geleceğe dair öngörülerde bulunmayı ve bilgiden düşünceye, düşünceden medeniyete ulaşma yolunda çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır.

 

 1. Eğitime Erişimin İyileştirilmesi Ve Yerel STK’ların Kapasitelerinin Güçlendirilmesi 

Tarih:                                     2016

Projenin Uygulandığı Yer;    Adıyaman

Donör;                                   UNHCR ( Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği )

Proje Bütçesi;                         76.700 TL

Amacı;                                    Türkiye’de Yaşayan Sığınmacılara Yönelik Mesleki Beceri Edindirme Ve Yerel STK’lara Profesyonel Destek Vermek.

 

 1. Türkiye’deki Mülteciler İçin Acil Koruma Ve Eğitim Desteği

 Tarih:                                     2016-2018

Projenin Uygulandığı Yer;     Adıyaman

Donör;                                    ECHO (Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım)

Proje Bütçesi;                          1.312,748 TL

Amacı;                                    Türkiye’de Yaşayan Sığınmacılara Yönelik Eğitim Ve Destek Çalışmaları Yürütmek

 

 1. Acil Koruma Ve Türkiye`deki Mültecilerin Direncini Arttırma

Tarih:                                     2018-2019

Projenin Uygulandığı Yer;    Adıyaman Merkez ve İlçeler

Donör;                                    ECHO (Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım)

Proje Bütçesi;                         1.552,520 TL

Amacı;                                    En savunmasız bireylerin korunma ihtiyaçlarına onurlu ve uygun destekler aracılığıyla hitap ederek Türkiye'deki mülteciler için koruyucu bir ortam oluşturulmasına katkıda bulunmak.

Özel hedef:

En savunmasız mültecilerin, temel ve koruma hizmetlerine erişim kapasitelerini ve kişisel dayanıklılıklarını oluşturma kapasitelerini arttırarak, korunma risklerine maruz kalmalarını azaltmak.