21 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ21 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1981’deki 57. birleşiminde, “Genel Kurul’un açılış günü olan her eylülün üçüncü salı gününü “Uluslararası Barış Günü” ilan etmiştir. Daha sonra Genel Kurul'un 2001 yılındaki kararı ile 21 Eylül Barış Günü olarak kabul edilmiştir.

Barış hakkı, bir insan hakkıdır. BM Genel Kurulunun 19 Aralık 2016 tarihli kararı ile Barış Hakkı Bildirisi kabul ve ilan edilmiştir. Bu bildiride, gezegenimizde yaşayan halkların kutsal barış hakları bulunduğu, halkların barış hakkını korumanın ve bu hakkın uygulanmasını sağlamanın her Devlet için temel bir yükümlülük oluşturduğu beyan edilir.

Barış talebinin, medeni ve siyasi haklarla (yaşam hakkı, işkence yasağı, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, adil yargılanma hakkı, din ve vicdan özgürlüğü, ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü vb.) olduğu kadar; ekonomik, sosyal ve kültürel haklar (çalışma hakkı, konut hakkı, sağlık hakkı, eğitim hakkı, dil hakları) ile de ilişkisi bulunmaktadır.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi temel insan hakları belgeleri insanların barış içerisinde, kardeşçe yaşamalarını sağlamaya yönelik birçok devlet tarafından kabul edilen belgelerdir.

Dünyada savaş, zulüm ve acılar maalesef devam etmektedir. Ama yeryüzünü imar etme, barış ve özgürlüğü tesis etme, iyiliği tüm yeryüzüne yayma çabaları da sürekli var olagelmiştir ve bu çabalar devam etmektedir. Gökkuşağı Derneği de Adıyaman’da böyle bir çaba ve gayretin bir parçası olmaya çalışmaktadır.

Kimsenin ötekileştirilmediği, farklı görüşlerin barış ve huzur içinde bir arada, rahatça yaşayabildiği güzel bir dünya için küçük katkılar sunmaya çalışıyoruz.

Ülkemiz sorunların ve çatışmaların yoğun olarak yaşandığı yerlere yakın olması ve tarihi bağları nedeniyle farklı sebeplerle sürekli göç alan bir coğrafya olmuştur. Son yüz yılda balkanlar, Kafkasya, Irak ve Suriye’deki savaş, zulüm ve çatışmalardan kaçan çok sayıda göçmen ülkemize sığınmıştır. Sığınma bir tercih değil kaçarak canını ve çocuklarını kurtarma mecburiyetidir. Anadolu insanı da bazı münferit olaylar dışında bunu hoşgörü ile karşılamıştır. Anadolu insanı ve özellikle Adıyamanlılar farklı inanç, dil, kültür ve etnik yapılarla bir arada barış ve huzur içerisinde yaşamayı bilmiştir.

Bizler Gökkuşağı Derneği olarak son 6 yıldır savaş sebebiyle evlerini, yurtlarını, anılarını terk ederek ülkemize sığınmak zorunda kalan ve Adıyaman’a yerleşen yaklaşık 23 bin sığınmacının şehrimizde barış ve huzur içerisinde yaşamlarını devam ettirebilmeleri için çaba sarf ediyoruz. Sosyal uyuma katkı sağlayarak oluşabilecek sorunları kaynağında çözmeye çalışıyoruz.

Bu çerçevede sığınmacılara ayni ve nakdi yardımlardan, eğitim desteğine, yasal desteklerden, psikososyal destek programlarına, sağlık ve medikal yardımlardan temel hak ve özgürlükler konusundaki bilgilendirmelerimize kadar çok geniş bir yelpazede hizmet üretmekteyiz.

 

Gülümsemenin dili, dini, ırkı olmadığı gibi acının ve ağıtın da dili, dini ve ırkı yoktur. Tüm insanlar aynı dilde gülümser. Dili ne olursa olsun duyduğumuz bir ağıtla hüzünleniriz.

Yeryüzünde ırk, renk, dil, din, mezhep, siyasi düşünce, sosyal statü veya her hangi bir başka ayırım gözetmeksizin; herkesin eşit ve özgürce yaşadığı barış dolu bir gelecek ümidiyle 21 Eylül Dünya Barış günü kutlu olsun...

                                                                                             

GÖKKUŞAĞI DERNEĞİ                                                  Bu İçerik 462 kez görüntülendi.